Thiết Kế Căn Hộ Tòa G1 Chung Cư Vinhomes Green Bay P1

Thiết Kế Căn Hộ Tòa G1 Chung Cư Vinhomes Green Bay P1

Tổng thể thiết kế mặt bằng tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì có 22 căn hộ. Với diện tích từ 41m2 – 60m2 – 70m2 – 92m2. Tòa G1 có 12 thang máy tốc độ cao, chia ra theo căn hộ khoảng 40 căn hộ / thang. Đảm bảo sự lưu thông trong tòa nhà. Cư dân di chuyển không phải chờ đợi.

Mặt bằng tòa G1 chung cư vinhomes green bay

Mặt bằng tòa G1 chung cư vinhomes green bay

 

Căn hộ 01 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 01 tòa g1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 01 tòa g1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Căn hộ 02 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 02 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 02 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Căn hộ 03 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 03 tòa g1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 03 tòa g1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Căn hộ 05A tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 05A tòa g1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 05A tòa g1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Căn hộ 05 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 05 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 05 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Căn hộ 06 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 06 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 06 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Căn hộ 08A tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 08A tòa g1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 08A tòa g1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Căn hộ 08 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 08 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 08 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Căn hộ 09 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 09 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 09 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Căn hộ 10 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 10 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 10 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Căn hộ 11 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 11 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Căn hộ 11 tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Xem thêm: Thiết kế chi tiết căn hộ tòa G1 chung cư vinhomes green bay phần 2

Xem thêm: Tòa G1 chung cư vinhomes green bay mễ trì

Xem thêm: Tòa G2 chung cư vinhomes green bay mễ trì

 

Thiết Kế Căn Hộ Tòa G1 Chung Cư Vinhomes Green Bay P1
đánh giá bài viết